AKTUALNOŚCI

2018-04-11 12:44:32

Spotkanie Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla czło...
>
2018-01-19 14:25:41

Porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i ...
>
2018-01-17 11:50:24

Porozumienia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie...
> 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl