AKTUALNOŚCI

2018-01-19 14:25:41

Porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i ...
>
2018-01-17 11:50:24

Porozumienia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie...
>
2018-01-02 07:21:00

Porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i po...
> 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl