AKTUALNOŚCI

2017-09-14 05:11:52

Współpraca z WFOŚiGW w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu objął patronatem honorowym cykl szkoleń, które odbędą się w Poznaniu w ramach projektu CLIMCITIES. WFOŚiGW będzie współp...
>
czwartek, 14, wrzesień 2017 05:11

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu objął patronatem honorowym cykl szkoleń, które odbędą się w Poznaniu w ramach projektu CLIMCITIES. WFOŚiGW będzie współpracował z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym przy realizacji szkoleń.

www.wfosgw.poznan.pl

 

 

Terminy szkoleń, które odbędą się w Poznaniu:

1.       Blok II i III – w dniach 3-4-5.10.2017,
2.       Blok I – w dniach 17-18.10.2017.
 
Aktualny harmonogram szkoleń jest dostępny do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 14.09.2017 r.

 

Lista Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych instytucji, z którymi podjęto współpracę w ramach projektu znajduje się na stronie http://www.climcities.ios.gov.pl/wspolpraca

 

2017-08-28 10:42:30

Informacja dotycząca szkolenia w Katowicach

  Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Katowicach. Termin szkolenia obejmującego blok I pozostaje bez zmian (5 - 6 września b.r.) , natomiast szkolenie obejmujące bloki II oraz III odbędzie się w dniach 25-...
>
poniedziałek, 28, sierpień 2017 10:42

 

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Katowicach. Termin szkolenia obejmującego blok I pozostaje bez zmian (5 - 6 września b.r.) , natomiast szkolenie obejmujące bloki II oraz III odbędzie się w dniach 25-26-27 września b.r. Aktualny harmonogram jest dostępny do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 28.08.2017 r.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja z dn. 28.08.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA

23 - 24 marca

25 - 27 kwietnia

2

WARSZAWA

12 - 13 czerwca

19 - 20 czerwca

3 - 4 lipca

3

POZNAŃ

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

4

RZESZÓW

13 - 14 lipca

22 - 23 czerwca

6 - 7 lipca

5

LUBLIN

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

6

ŁÓDŹ

19 - 20 września

13 - 14 lipca

29 - 30 sierpnia

7

WROCŁAW

28 - 29 czerwca

5 - 6 września

19 - 20 września

8

GDAŃSK

4 - 5 lipca

28 - 29 sierpnia

12 - 13 września

9

EŁK

25 - 26 lipca

19 - 20 - 21 września

10

KATOWICE

5 - 6 września

25 - 26 - 27 września

11

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

do ustalenia

do ustalenia

12

KOSZALIN

do ustalenia

 

2017-08-02 14:17:08

Aktualizacja terminów szkolenia w Gdańsku i Lublinie

  Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie termin szkolenia w Gdańsku (III blok) - aktualny termin to 12 - 13 września.  Terminy szkoleń w Lublinie pozostają do ustalenia. Plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 3.08.2017 r. ...
>
środa, 02, sierpień 2017 14:17

 

Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie termin szkolenia w Gdańsku (III blok) - aktualny termin to 12 - 13 września.  Terminy szkoleń w Lublinie pozostają do ustalenia. Plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 3.08.2017 r.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja z dn. 3.08.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA

23 - 24 marca

25 - 27 kwietnia

2

WARSZAWA

12 - 13 czerwca

19 - 20 czerwca

3 - 4 lipca

3

POZNAŃ

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

4

RZESZÓW

13 - 14 lipca

22 - 23 czerwca

6 - 7 lipca

5

LUBLIN

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

6

ŁÓDŹ

19 - 20 września

13 - 14 lipca

29 - 30 sierpnia

7

WROCŁAW

28 - 29 czerwca

5 - 6 września

19 - 20 września

8

GDAŃSK

4 - 5 lipca

28 - 29 sierpnia

12 - 13 września

9

EŁK

25 - 26 lipca

19 - 20 - 21 września

10

KATOWICE

5 - 6 września

do ustalenia

między 19 czerwca a 22 września

11

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

do ustalenia

12

KOSZALIN

do ustalenia

 

 

 

2017-07-29 13:09:24

Czy w Siedlcach zakwitną ogrody deszczowe?

Siedlce to historyczne miasto, stosunkowo intensywnie zabudowane. Niestety nowe osiedla budowane są z niewielkim udziałem zieleni i powierzchni biologicznie czynnej zdolnej retencjonować opad, poprawiającej jakość powietrza i łagodząc...
>
sobota, 29, lipiec 2017 13:09

Siedlce to historyczne miasto, stosunkowo intensywnie zabudowane. Niestety nowe osiedla budowane są z niewielkim udziałem zieleni i powierzchni biologicznie czynnej zdolnej retencjonować opad, poprawiającej jakość powietrza i łagodzącej upały. Jak w przyszłości miasto poradzi sobie z upałami i intensywnymi opadami?

Na to pytanie starano się odpowiedzieć 20 lipca podczas drugiego spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta Siedlce do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta z panią Vice Prezydent Anną Sochacką, spółek miejskich oraz wykonawcy strategii – pracownicy IOŚ-PIB. Spotkanie prowadziły panie: Małgorzata Furmaniak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w UM w Siedlcach oraz Małgorzata Hajto IOŚ-PIB i Magdalena Głogowska z IOŚ-PIB/KPK PB UE. Magdalena Dynakowska – koordynatorka prac nad Strategią dla Siedlec ze strony IOŚ-PIB – oraz dr Danuta Limanówka z IMGW/IOŚ-PIB zaprezentowały wyniki dotychczasowych analiz. Przedstawione zostały trendy zmian klimatu określone na podstawie danych historycznych z okresu 1981-2015 dla stacji synoptycznej PSHM IMGW-PIB położenej ok. 3 km. Od centrum miasta. Przedyskutowano wspólnie wpływ zjawisk klimatycznych na miasto i życie mieszkańców. Za główne stresory dla miasta uznano temperatury ekstremalne (upały i mrozy i towarzyszące im oblodzenie), wiatr, zanieczyszczenie powietrza oraz intensywne opady, a jednym z sektorów miasta wrażliwym na zmiany klimatu –  gospodarkę wodami opadowymi. Są w mieście rejony, gdzie w związku intensywną zabudową i uszczelnieniem powierzchni spływ wody opadowej jest przyspieszony i kanalizacja deszczowa nie radzi sobie z nadmiarem wód zalewając skrzyżowania, posesje i piwnice budynków.

 

 

 

Analiza danych opadowych z 35-lecia pokazuje, że ulewne deszcze w Siedlcach zdarzają się coraz częściej. Jak więc adaptować miasto do obserwowanych i prognozowanych niekorzystnych dla miasta zmian? Trzeba rozwijać infrastrukturę błękitno-zieloną. Ewelina Siwiec z IOŚ-PIB zaprezentowała przedstawicielom Urzędu proste i tanie rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych - ogrody deszczowe.

Ogrody deszczowe mogą być dobrym rozwiązaniem szczególnie w gęsto zabudowanych dzielnicach. Mamy nadzieje, że właśnie takie „zielone” rozwiązania wybiorą urzędnicy i mieszkańcy podczas kolejnego spotkania, kiedy wspólnie będziemy rozważać, jakie działania adaptacyjne zaproponowane przez IOŚ-PIB może podjąć Miasto Siedlce by stworzyć strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu.

Na koniec spotkania omówiono także potencjalne źródła finansowania zielonych inwestycji w Siedlcach. Ewelina Siwiec (IOŚ-PIB) oraz Magdalena Głogowska (IOŚ-PIB/KPK PB UE) przedstawiły  takie programy jak np. Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego, Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Life oraz Horyzont 2020.

 

[Opracowanie: zespół ekspertów ds. adaptacji obecny na spotkaniu w Siedlcach]

 

 

 

2017-07-21 21:05:44

Bełchatów i problemy wodne

  W Bełchatowie odbyło się drugie spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta i wykonawcy strategii. Spotkanie poświęcone było ocenie...
>
piątek, 21, lipiec 2017 21:05

 

W Bełchatowie odbyło się drugie spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta i wykonawcy strategii. Spotkanie poświęcone było ocenie wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Dr Agnieszka Kuśmierz – koordynatorka prac nad Strategią ze strony IOŚ-PIB – zaprezentowała wyniki dotychczasowych analiz. Szczegółowo omówione zostały trendy zmian klimatu określone na podstawie danych historycznych. Obserwacje z lat 1981-2016 pokazują m.in., że coraz częstsze są w mieście fale upałów oraz intensywne opady deszczu. Te zjawiska wpływają na warunki życia mieszkańców, zarówno na ich zdrowie, jak i ze względu na utrudnienie funkcjonowanie miasta. Podtopienia i powodzie będące efektem długotrwałych lub intensywnych opadów utrudniają funkcjonowanie transportu, a także są niekorzystne dla zieleni miejskiej.

 

 

 

 

 

Wrażliwym na zmiany klimatu sektorem w Bełchatowie jest gospodarka wodami opadowymi. Niewielka Rakówka nie jest w stanie przyjąć spływów opadowych z miasta, tym bardziej, że także powyżej Bełchatowa rzeka ta jest odbiornikiem spływów z terenów rolniczych gminy Bełchatów i ścieków z gminnej oczyszczalni, a i dopływy prowadzą wody spoza miasta. Dodatkowo szerokość koryta Rakówki poniżej miasta ma zbyt małą przepustowość, by przyjąć wody, które do rzeki trafiają z Bełchatowa i terenów sąsiednich. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna więc uwzględniać, że prognozowane zmiany klimatu spotęgują problemy, z którymi w tej chwili boryka się miasto. O tym jakie, są możliwe rozwiązanie w tym zakresie urzędnicy, mieszkańcy i eksperci z IOŚ-PIB będą dyskutować na kolejnym spotkaniu.

 

[opracowanie: Małgorzata Hajto, IOŚ-PIB; Agnieszka Kuśmierz, IOŚ-PIB]

2017-07-21 20:13:27

Kolejne spotkanie w Ostrołęce

W Ostrołęce w dniu 12 lipca miało miejsce drugie spotkanie, które zorganizowano jako etap procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, innych instytucji p...
>
piątek, 21, lipiec 2017 20:13


W Ostrołęce w dniu 12 lipca miało miejsce drugie spotkanie, które zorganizowano jako etap procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, innych instytucji publicznych, organizacji ekologicznej oraz zespołu opracowującego strategię. Spotkanie dotyczyło oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu i potencjału, jakim dysponuje miasto w kontekście adaptacji do tych zmian. Przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz. Omówione zostały tendencje zmian klimatu, określone na podstawie historycznych wyników pomiarów wybranych parametrów meteorologicznych, obrazujących zjawiska klimatyczne na terenie miasta. Uwzględniono warunki termiczne i opadowe a także koncentracje zanieczyszczeń powietrza. Wyniki obserwacji prowadzonych w latach 1981-2015 jak również scenariusze opracowane na podstawie obliczeń modelowych dla lat 2030 i 2050 wskazują m.in. tendencję rosnącą średniej temperatury powietrza, rosnącą liczbę dni gorących i upalnych, wzrost rocznych sum opadów i zwiększenie dobowych sum opadów, co może świadczyć o częstszym występowaniu deszczy nawalnych. Te zjawiska mogą odbijać się niekorzystnie na jakości życia mieszkańców, między innymi poprzez wpływ na ich zdrowie, jak też na utrudnienia w funkcjonowaniu miasta.

 

Potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów, których wrażliwość w mieście oceniano, będącym efektem długotrwałych lub intensywnych opadów, mogą być lokalne podtopienia lub powódź od strony rzek położonych w granicach miasta a prowadzących wody także spoza miasta. Z drugiej strony dla sektora energetycznego niekorzystnym zjawiskiem jest susza, z powodu której dochodziło do ograniczania dostępności wody wykorzystywanej do celów chłodniczych w przedsiębiorstwie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Przeciwdziałać temu mają aktualnie prowadzone prace hydrotechniczne. Zwrócono także uwagę na zagrożenie występowaniem silnych porywów wiatru, nasilającymi się w ostatnich latach i powodującymi szkody w infrastrukturze miasta i terenach zielonych.

 

 

 

W czasie spotkania dyskutowano na temat potencjału adaptacyjnego miasta, który może zmniejszyć podatność poszczególnych sektorów na niekorzystne zmiany klimatyczne. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna uwzględniać, że przewidywane zmiany klimatu mogą nasilić problemy, których miasto doświadcza obecnie lub spowodować zagrożenia, które są znane z historii.
 

[opracowanie: Anna Degórska, IOŚ-PIB]
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl