A   A+  A++

      CLIMCITIES jest projektem partycypacyjnym, skierowany zarówno do samorządów i mieszkańców miast małych i średnich Polski (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych). Formą realizacji projektu są szkolenia. Pierwszą grupę docelową szkoleń stanowią pracownicy administracji samorządowej następujących referatów:

 • ochrona środowiska,

 • planowanie przestrzenne,

 • architektura i nadzór budowlany,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • infrastruktura miejska w tym: gospodarka wodna, systemy kanalizacji i gospodarka wodami opadowymi, transport,

 • zarządzanie kryzysowe (w tym centra ratownictwa),

 • inne kluczowe referaty miejskie infrastruktury technicznej i społecznej.

 

Drugą grupą odbiorców są lokalni liderzy:

 • działacze pozarządowych organizacji pro ekologicznych,

 • dziennikarze lokalnych mediów,

 • przedstawiciele lokalnych społeczności, przedsiębiorców i biznesu,

 • mieszkańcy – interesariusze działań adaptacyjnych w mieście.


 

Menu
Projekt
Cel projektu
Korzyści
Wykonawcy
Współpraca

 


Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

tel.: 22 37 50 553
22 37 50 521
fax: 22 37 50 501
climcities@ios.gov.pl 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl