A   A+  A++

Siedlce to historyczne miasto, stosunkowo intensywnie zabudowane. Niestety nowe osiedla budowane są z niewielkim udziałem zieleni i powierzchni biologicznie czynnej zdolnej retencjonować opad, poprawiającej jakość powietrza i łagodzącej upały. Jak w przyszłości miasto poradzi sobie z upałami i intensywnymi opadami?

Na to pytanie starano się odpowiedzieć 20 lipca podczas drugiego spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta Siedlce do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta z panią Vice Prezydent Anną Sochacką, spółek miejskich oraz wykonawcy strategii – pracownicy IOŚ-PIB. Spotkanie prowadziły panie: Małgorzata Furmaniak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w UM w Siedlcach oraz Małgorzata Hajto IOŚ-PIB i Magdalena Głogowska z IOŚ-PIB/KPK PB UE. Magdalena Dynakowska – koordynatorka prac nad Strategią dla Siedlec ze strony IOŚ-PIB – oraz dr Danuta Limanówka z IMGW/IOŚ-PIB zaprezentowały wyniki dotychczasowych analiz. Przedstawione zostały trendy zmian klimatu określone na podstawie danych historycznych z okresu 1981-2015 dla stacji synoptycznej PSHM IMGW-PIB położenej ok. 3 km. Od centrum miasta. Przedyskutowano wspólnie wpływ zjawisk klimatycznych na miasto i życie mieszkańców. Za główne stresory dla miasta uznano temperatury ekstremalne (upały i mrozy i towarzyszące im oblodzenie), wiatr, zanieczyszczenie powietrza oraz intensywne opady, a jednym z sektorów miasta wrażliwym na zmiany klimatu –  gospodarkę wodami opadowymi. Są w mieście rejony, gdzie w związku intensywną zabudową i uszczelnieniem powierzchni spływ wody opadowej jest przyspieszony i kanalizacja deszczowa nie radzi sobie z nadmiarem wód zalewając skrzyżowania, posesje i piwnice budynków.

 

 

 

Analiza danych opadowych z 35-lecia pokazuje, że ulewne deszcze w Siedlcach zdarzają się coraz częściej. Jak więc adaptować miasto do obserwowanych i prognozowanych niekorzystnych dla miasta zmian? Trzeba rozwijać infrastrukturę błękitno-zieloną. Ewelina Siwiec z IOŚ-PIB zaprezentowała przedstawicielom Urzędu proste i tanie rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych - ogrody deszczowe.

Ogrody deszczowe mogą być dobrym rozwiązaniem szczególnie w gęsto zabudowanych dzielnicach. Mamy nadzieje, że właśnie takie „zielone” rozwiązania wybiorą urzędnicy i mieszkańcy podczas kolejnego spotkania, kiedy wspólnie będziemy rozważać, jakie działania adaptacyjne zaproponowane przez IOŚ-PIB może podjąć Miasto Siedlce by stworzyć strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu.

Na koniec spotkania omówiono także potencjalne źródła finansowania zielonych inwestycji w Siedlcach. Ewelina Siwiec (IOŚ-PIB) oraz Magdalena Głogowska (IOŚ-PIB/KPK PB UE) przedstawiły  takie programy jak np. Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego, Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Life oraz Horyzont 2020.

 

[Opracowanie: zespół ekspertów ds. adaptacji obecny na spotkaniu w Siedlcach]

 

 

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl