A   A+  A++

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

 

Lista organizacji:

 1. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 2. WSKSiM w Toruniu
 3. SGGW w Warszawie
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich
 5. Uniwersytet w Białymstoku
 6. Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
 7. Fundacja Aquila
 8. Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”
 9. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
 10. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 11. FPP Enviro
 12. Fundacja EkoPrognoza
 13. Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody
 14. UKSW w Warszawie
 15. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z siedzibą w Makowie

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl