A   A+  A++

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla członków Klubu dotyczące problematyki ochrony środowiska. M.in. w 2017 r. współorganizował spotkanie poświęcone różnym aspektom zrównoważonego rozwoju.

Do grona prelegentów należeli: mgr inż. Zbigniew Bomersbach, Główny Architekt Miasta Opole, mgr. inż. Stanisław Staniszewski oraz Profesor Politechniki Opolskiej, pan Waldemar Skomudek.

Na spotkaniu poruszane były tematy eko-architektury i eko-urbanistyki, gospodarki wodnej w świetle nowelizacji Prawa wodnego oraz rozwoju i konkurencyjności sektora energetycznego w Polsce (w tym w kontekście adaptacji do zmian klimatu).

Mgr inż. Zbigniew Bomersbach przedstawił m. in. ciekawe rozwiązania stosowane w Polsce i w Europie w zakresie eko-architektury, takie jak np. zielone dachy, które są jednym z narzędzi zrównoważonego rozwoju terenów. Ekstensywna zieleń na dachu w przestrzeni miejskiej stosowana jest w Polsce dość rzadko, chociaż zdobywa coraz większą popularność. Zielone dachy mają wiele zalet estetycznych, ale głównie ekologicznych, społecznych, urbanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych. Stały się alternatywnym rozwiązaniem nie tylko dla budynków użyteczności publicznej ale również dla tradycyjnych polskich osiedli mieszkaniowych. Zieleń w mieście ma również ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza, a także zwiększa odporność ogniową budynków oraz tłumi hałas, tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców budowanych osiedli.

Wykład dotyczący nowelizacji Prawa wodnego (mgr. inż. Stanisław Staniszewski) objął wątek uporządkowania i ukończenia wielu ważnych inwestycji (np. zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który byłby również jednym z narzędzi przeciwdziałania powodziom, będących efektem zmian klimatycznych).

Pan Profesor Skomudek przedstawił stan polskiej energetyki w perspektywie strategii energetycznej Europy i w obliczu zmian klimatycznych. Przedstawił wpływ różnych czynników na konkurencyjność polskiego sektora energetycznego, aspekty wspierania produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ich wykorzystanie w aspekcie ochrony środowiska.

Członkowie Klubu zostali również zapoznani z ideą i efektami zrealizowanego przez IOŚ-PIB Projektu CLIMCITIES.
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl