AKTUALNOŚCI

2017-10-18 09:56:15

Spotkanie dotyczące Strategii adaptacji do zmian klimatu w Nowym Sączu

W dniu 27 października o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Nowego Sącza. ...
>
środa, 18, październik 2017 09:56

W dniu 27 października o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Nowego Sącza.

2017-10-16 15:11:01

Spotkanie w Ostrołęce dotyczące Strategii adaptacji do zmian klimatu

W dniu 25 października o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta w Ostrołęce odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie Strategia adaptacji dop zmian klimatu Miasta Ostrołęki. ...
>
poniedziałek, 16, październik 2017 15:11

W dniu 25 października o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta w Ostrołęce odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie Strategia adaptacji dop zmian klimatu Miasta Ostrołęki.

2017-10-12 22:46:16

Konferencja podsumowująca Projekt CLIMCITIES

W dniu 10 października 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Konferencja podsumowująca projekt CLIMCITIES. W Konferencji wzięli udział, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodow...
>
czwartek, 12, październik 2017 22:46

W dniu 10 października 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Konferencja podsumowująca projekt CLIMCITIES.

W Konferencji wzięli udział, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele jednostek naukowych, wykonawców projektu, miast zaangażowanych w jego realizację oraz innych jednostek samorządowych.

 

Po otwarciu Konferencji i przedstawieniu partnerów Projektu CLIMCITIES przez prowadzącą spotkanie panią dr Magdalenę Głogowską (IOŚ-PIB / KPK PB UE) wystąpili: pan Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska, pani Ingrid Norstein, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, pani Joanna Szymczak, Kierownik Zespołu Funduszy Norweskich w Departamencie Środków Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pan prof. Haakon Vennamo, przedstawiciel Vista Analyse, będącego współwykonawcą Projektu.

 

Następnie pan dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentował podsumowanie wyników Projektu CLIMCITIES (prezentacja). Do gównych celów projektu należały:

 • Rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski,
 • Zapewnienie podmiotom na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu,
 • Realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu,
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie adaptacji ze stroną norweską.

 

 

 

Zostały one zrealizowane poprzez szereg działań, do których należały przede wszystkim:

 • Opracowanie strategii adaptacji dla 5 miast Polski
 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych, w tym udostępnionych w ramach e-learningu
 • Wizyta studyjna w Norwegii
 • Opracowanie i utrzymanie strony internetowej projektu www.climcities.ios.gov.pl
 • Organizacja 2 konferencji
 • Przygotowanie artykułów
 • Zawarcie porozumień z organizacjami pozarządowymi

 

Kolejnym punktem programu Konferencji było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie, w tym w zorganizowanych w jego ramach szkoleniach, przedstawicielom pięciu miast, dla których zostały opracowane strategie adaptacji do zmian klimatu: Bełchatowa, Nowego Sącza, Ostrołęki, Siedlec oraz Tomaszowa Mazowieckiego.

 

 

 

Kolejny prelegent, pan prof. Haakon Vennamo (Vista Analyse), przedstawił prezentację dotyczącą wyzwań w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz podjętych działań w Norwegii (prezentacja). Następnie pan dr Bent C. Braskerud (Urząd Miasta Oslo, Norwegia) zaprezentował wielofunkcyjne narzędzia związane z adaptacją do zmian klimatu w trzech skandynawskich miastach (prezentacja). Pani Barbara Siedlicka (Uniwersytet Warszawski) przedstawiła z kolei informacje dotyczące ogrodów Biblioteki UW, a następnie uczestnicy Konferencji mieli możliwość ich zwiedzenia.

 

 

 

Podczas drugiej sesji Konferencji pan prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawił prezentację dotyczącą systemu planowania przestrzennego wobec zmian klimatu w Polsce, istniejących wad systemowych oraz niezbędnych kierunków zmian (prezentacja).

 

   

 

Następnie przedstawiono informacje na temat strategii adaptacji do zmian klimatu opracowanych w ramach Projektu CLIMCITIES dla pięciu miast partnerskich. Prezentacji dokonali kierownicy zespołów reazlizujących strategie wraz z przedstawicielami poszczególnych urzędów miejskich:

dla Bełchatowa (prezentacja) - pani dr Agnieszka Kuśmierz,

dla Nowego Sącza (prezentacja), Siedlec (prezentacja) i Tomaszowa Mazowieckiego (prezentacja) - pani dr Iwana Wagner,

dla Ostrołęki (prezentacja) - pan Dominik Kobus

 

   

 

 

Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie Konferencji, którego dokonała pani dr Magdalena Głogowska.

 

 

THE CONFERENCE SUMMARIZING THE PROJECT CLIMCITIES

 

The Conference summarizing the outcomes of the project “Climate change adaptation in small and medium sized cities” – CLIMCITIES took place at the Warsaw University Library (UW Library - BUW) in Warsaw on 10 October, 2017.

 

The conference agenda included:

 • presentations by the host and guest speakers from Norway and Poland,
 • presentations on Polish and international trends and perspectives of climate change adaptation,
 • presentation of the results of the project CLIMCITIES,
 • presentation of climate change adaptation strategies developed for 5 Polish cities,
 • a visit to the Warsaw University Library Gardens.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 


 

 

2017-10-12 21:18:01

Odwołanie szkolenia w Poznaniu

  Uprzejmie informujemy, iż zostało odwołane szkolenie w Poznaniu, zaplanowane na dni 17-18 października 2017 r. Harmonogram i program szkoleń do pobrania - wersja z dn. 12.10.2017 r. ...
>
czwartek, 12, październik 2017 21:18

 

Uprzejmie informujemy, iż zostało odwołane szkolenie w Poznaniu, zaplanowane na dni 17-18 października 2017 r.

Harmonogram i program szkoleń do pobrania - wersja z dn. 12.10.2017 r.

2017-09-20 09:22:25

Konferencja podsumowująca projekt CLIMCITIES

  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt CLIMCITIES - Climate change adaptation in small and medium size Cities - dofinansowany ze środkó...
>
środa, 20, wrzesień 2017 09:22

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt CLIMCITIES - Climate change adaptation in small and medium size Cities - dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,która odbędzie się 10 października 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) w Warszawie ul. Dobra 56/66.

W programie m.in.:

 • wystąpienia Partnerów i gości z Norwegii oraz Polski,
 • omówienie światowych trendów i perspektyw w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
 • prezentacja rezultatów projektu CLIMCITIES,
 • prezentacja strategii adaptacji do zmian klimatu opracowanych dla pięciu miast partnerskich,
 • prezentacja ogrodów BUW.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji poprzez formularz dostępny pod tym odnośnikiem do dnia 9 października 2017 r.

 

Program konferencji w formacie PDF

Agenda - English version

 

 

2017-09-18 12:08:55

Wyjazd studyjny do Norwegii

  W dniach 28 sierpnia - 1 września 2017 r.  w ramach projektu miała miejsce podróż studyjna do Norwegii, której celem było poznanie norweskich najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz przeprow...
>
poniedziałek, 18, wrzesień 2017 12:08

 

W dniach 28 sierpnia - 1 września 2017 r.  w ramach projektu miała miejsce podróż studyjna do Norwegii, której celem było poznanie norweskich najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie spotkań z władzami lokalnym w Norwegii w celu bezpośredniej wymiany doświadczeń. Program podróży studyjnej został opracowany w ścisłej współpracy z Vista Analyse, partnerem IOŚ-PIB w projekcie CLIMCITIES. Oprócz pracowników IOŚ-PIB, w podróży wzięli udział przedstawiciele miast, dla których opracowywane są strategie adaptacji do zmian klimatu (Bełchatów, Ostrołęka, Siedlce, Tomaszów Mazowiecki i Nowy Sącz), a także przedstawiciele NFOŚiGW oraz MŚ.

Uczestnicy podróży studyjnej odbyli spotkanie w Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii, podczas którego omówiony został zakres zadań Dyrekcji w odniesieniu do zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi i osuwisk.

Podczas dwóch prezentacji słuchacze zapoznali się z:

 • strukturą i zakresem zadań urzędów zajmujących się tematami zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu,
 •  strukturą źródeł energii elektrycznej w Norwegii, ich usytuowaniem i narażeniem na skutki zmian klimatu,
 • celami krajowymi Norwegii w zakresie OZE oraz instrumentami prowadzącymi do osiągnięcia celów,
 • prognozami klimatycznymi dla Norwegii,
 • dokumentami o charakterze planów i strategii dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem powodzi i osuwisk (zarządzanie ryzykiem związanym z powodziami i osuwiskami),
 • przepisami i mechanizmami wdrażania działań przewidzianych ww. dokumentów strategicznych.

 

    

Kolejna prezentacja dotyczyła zarządzania spływem wód powierzchniowych i została przedstawiona przez eksperta Urzędu Miasta Oslo, dr. Benta C. Braskeruda. Dr Braskerud omówił:

 • wpływ zmian klimatu i rosnącej urbanizacji na intensywność i częstotliwość opadów, a co za tym idzie, na spływ wody powierzchniowej w Oslo,
 • przykłady powodzi i podtopień wywołanych przez deszcze nawalne w różnych miastach wraz z szacunkami strat finansowych,
 • strategię i plan działań nakierowane na zarządzanie wodami opadowymi w Oslo,
 • przykładowe działania już zrealizowane i planowane w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wodami opadowymi (błękitno-zielona infrastruktura miejska i prywatna, wytyczne dla deweloperów, ogrody deszczowe, zielone dachy, przepuszczalne powierzchnie utwardzone, drogi bezpiecznego spływu wody przy deszczach nawalnych etc.),
 • wyniki badań pokazujących efektywność zastosowanych rozwiązań (tj. ich zdolność do odprowadzenia wody).

 

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ensjø, dzielnicy Oslo, gdzie uczestnicy podróży studyjnej mogli w rzeczywistości obejrzeć zrealizowane inwestycje z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Dr Braskerud omówił kwestie techniczne, a także skuteczność i celowość oraz przybliżone koszty zrealizowanych inwestycji. Władze lokalne w Norwegii wykorzystują do tych celów partnerstwo publiczno-prywatne, co pozwala obniżyć zaangażowanie finansowe po stronie publicznej.

 

Innym przykładem konkretnie zrealizowanego projektu adaptacyjnego jest zagospodarowanie (w formie błękitno-zielonej infrastruktury) terenów po starym lotnisku w Fornebu (gmina Bærum). Również w tym miejscu gmina przeprowadziła inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na niegdyś zabetonowanym terenie powstał park, tereny zielone, sztuczne jeziora. Teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, więc błękitno-zielona infrastruktura będzie służyła lokalnym mieszkańcom i jest finansowana m.in. ze sprzedaży terenu deweloperom. Przedstawiciel Urzędu Miasta Bærum wprowadził uczestników podróży studyjnej w temat projektu Fornebu, a następnie oprowadził grupę po terenie byłego lotniska w celu pokazania faktycznie zrealizowanych inwestycji.

 

 

 

 

 

 

W kolejny dniu uczestnicy podróży studyjnej wysłuchali prezentacji przedstawicielki Urzędu Miasta Oslo nt. korzyści i wyzwań w pracy międzysektorowej. Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu są tematami przekrojowymi, wymagającymi zaangażowania urzędników z różnych komórek, departamentów i urzędów.

Miasto Oslo przyjęło cele redukcji emisji CO2 – o 50% do 2020 r. i o 95% do 2030 r. (w stosunku do roku bazowego 1990). Dla realizacji tych celów powstała Agencja Klimatyczna, która zajmuje się również realizacją Strategii Adaptacyjnej dla Miasta Oslo do roku 2020. Działania operacyjne (Action Plan 2017-2019) są wdrażane przez grupę roboczą ds. adaptacji do zmian klimatu, składającą się z 8 najistotniejszych dla adaptacji urzędów, agencji i instytucji. Jest to grupa międzysektorowa, stała, koordynowana przez Agencję Klimatyczną. Poza grupą roboczą, utworzona została także sieć współpracy – luźniejsza struktura składająca się z kolejnych agencji, grup i publicznych przedsiębiorstw, a także obywateli, akademików i sektora prywatnego.

 

Poza działaniami adaptacyjnymi dla Oslo, w Norwegii prowadzone są też prace nad adaptacją do zmian klimatu na poziomie krajowym. Odpowiedzialną instytucją jest Norweska Agencja Środowiska (Norwegian Environment Agency). Agencja podlega Ministrowi ds. Klimatu i Środowiska, natomiast na poziomie lokalnym wdrażanie polityk klimatycznych koordynowanych przez Agencję prowadzą gubernatorzy hrabstw i miasta. W latach 2012-2013 powstała biała księga dot. adaptacji do zmian klimatu. Wprowadzono w niej sektorową odpowiedzialność za zarządzanie skutkami zmian klimatu. Na jej podstawie powstały kolejne plany i regulacje.

Oprócz regulacji, miasta współpracują w sieci gmin miejskich: I-front. W ramach tej sieci miasta dzielą się wiedzą i dobrymi (złymi) praktykami, tworzą mapy adaptacyjne, programy pilotażowe, stanowią również forum konsultacyjne dla polityk krajowych. Głównym problemem we wszystkich  miastach jest zarządzanie wodą opadową, ale miasta dzielą się doświadczeniami również w zakresie: słabej jakości wody w okresie suszy, odporności budynków na uderzenia porywistego wiatru, odporności wody i przyrody na pasożyty i obce gatunki. Największą barierą adaptacyjną jest bariera prawna, ponieważ wg przepisów ludzie muszą sobie sami radzić z wodą na prywatnych posesjach. Niemniej prowadzone są badania i promowane są wśród ludności rozwiązania takie jak błękitno-zielona infrastruktura.

 

W następnym dniu podróży studyjnej, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami prowadzonymi przez Norweską Dyrekcję Obrony Cywilnej w zakresie ochrony ludności i majątku przed skutkami zmian klimatu. Do najważniejszych zagrożeń w Norwegii należą: intensywne opady, powodzie, osuwiska i lawiny, podnoszenie poziomu morza, topniejący lodowiec w Arktyce. Ok. 60% miast raportuje problemy wynikające z ww. zdarzeń w ciągu ostatnich 4 lat. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powodzi i porywistego wiatru. Negatywne skutki to głównie zaburzenia w transporcie, dostawach energii i komunikacji elektronicznej. Powodzie i silny wiatr prowadzą do zniszczeń budynków i infrastruktury, środowiska naturalnego, a także konieczności ewakuacji ludności.

Przedstawiciele Dyrekcji zaprezentowali konkretne przykłady katastrof i szkód związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i omówili potencjalne ryzyka. Szczególnym przykładem zagrożenia jest podnoszenie się poziomu morza, które - wbrew powszechnej opinii - następuje głównie z powodu ocieplenia wody i rozszerzalności termicznej wody (topnienie lodowca to drugi powód). Nabrzeża są chronione przed falami i pływami przy obecnym poziomie wody – po podniesieniu się poziomu morza, fale będą powodować zalania, dlatego to zagrożenie musi być uwzględnione w planowaniu i funkcjonowaniu miasta (np. poprzez projektowanie stref buforowych na nabrzeżach, czy wodoodpornych budynków).

Kolejnym zaprezentowanym aspektem zarządzania ryzykiem jest wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Norwegii. Przedstawiciele Dyrekcji przedstawili sposób analizy tego zagadnienia, które w Norwegii jest szczególnie ważne ze względu na to, że Norwegia jest importerem netto żywności.

Ostatnim punktem agendy tego dnia była prezentacja przedstawiciela Urzędu Miasta Tønsberg, który omówił praktyczne narzędzia i działania podejmowane przez miasto w celu zarządzania wodą opadową i burzową. Po prezentacji, uczestnicy odbyli wizję lokalną, w czasie której mogli zapoznac się z realizowanymi inwestycjami, takimi jak: ścieżki spływu wody padowej, błękitno-zielona infrastruktura, przebudowa kanalizacji. Przedstawiciel UM Tønsberg zaprezentował również nowatorski system segregacji i odprowadzania śmieci, który jest realizowany w tym mieście. System umożliwi automatyczną segregację śmieci i ich odprowadzanie metodą zasysania do właściwych punktów odbioru poza miastem (np. punkt recyklingu, czy spalarnia odpadów).

Uczestnicy podróży studyjnej zadawali wiele pytań partnerom norweskim pod kątem swoich własnych doświadczeń w miastach. Pytania dotyczyły zarówno przepisów prawa jak i praktycznych aspektów realizowanych inwestycji, w tym aspektów finansowych.

 

Podróż studyjna miała na celu pokazanie norweskich dobrych praktyk i praktycznych doświadczeń w realizowanej polityce adaptacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym. Norwegia, podobnie jak Polska, na poziomie krajowym traktuje wciąż kwestie mitygacyjne jako bardziej istotne, niż adaptacyjne, jednak na poziomie lokalnym widać problemy i zagrożenia. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzonej polityki adaptacyjnej, nakierowanej na problemy, na które napotykają również polskie miasta.

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl