AKTUALNOŚCI

2017-07-21 21:05:44

Bełchatów i problemy wodne

  W Bełchatowie odbyło się drugie spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta i wykonawcy strategii. Spotkanie poświęcone było ocenie...
>
piątek, 21, lipiec 2017 21:05

 

W Bełchatowie odbyło się drugie spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta i wykonawcy strategii. Spotkanie poświęcone było ocenie wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Dr Agnieszka Kuśmierz – koordynatorka prac nad Strategią ze strony IOŚ-PIB – zaprezentowała wyniki dotychczasowych analiz. Szczegółowo omówione zostały trendy zmian klimatu określone na podstawie danych historycznych. Obserwacje z lat 1981-2016 pokazują m.in., że coraz częstsze są w mieście fale upałów oraz intensywne opady deszczu. Te zjawiska wpływają na warunki życia mieszkańców, zarówno na ich zdrowie, jak i ze względu na utrudnienie funkcjonowanie miasta. Podtopienia i powodzie będące efektem długotrwałych lub intensywnych opadów utrudniają funkcjonowanie transportu, a także są niekorzystne dla zieleni miejskiej.

 

 

 

 

 

Wrażliwym na zmiany klimatu sektorem w Bełchatowie jest gospodarka wodami opadowymi. Niewielka Rakówka nie jest w stanie przyjąć spływów opadowych z miasta, tym bardziej, że także powyżej Bełchatowa rzeka ta jest odbiornikiem spływów z terenów rolniczych gminy Bełchatów i ścieków z gminnej oczyszczalni, a i dopływy prowadzą wody spoza miasta. Dodatkowo szerokość koryta Rakówki poniżej miasta ma zbyt małą przepustowość, by przyjąć wody, które do rzeki trafiają z Bełchatowa i terenów sąsiednich. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna więc uwzględniać, że prognozowane zmiany klimatu spotęgują problemy, z którymi w tej chwili boryka się miasto. O tym jakie, są możliwe rozwiązanie w tym zakresie urzędnicy, mieszkańcy i eksperci z IOŚ-PIB będą dyskutować na kolejnym spotkaniu.

 

[opracowanie: Małgorzata Hajto, IOŚ-PIB; Agnieszka Kuśmierz, IOŚ-PIB]

2017-07-21 20:13:27

Kolejne spotkanie w Ostrołęce

W Ostrołęce w dniu 12 lipca miało miejsce drugie spotkanie, które zorganizowano jako etap procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, innych instytucji p...
>
piątek, 21, lipiec 2017 20:13


W Ostrołęce w dniu 12 lipca miało miejsce drugie spotkanie, które zorganizowano jako etap procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, innych instytucji publicznych, organizacji ekologicznej oraz zespołu opracowującego strategię. Spotkanie dotyczyło oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu i potencjału, jakim dysponuje miasto w kontekście adaptacji do tych zmian. Przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz. Omówione zostały tendencje zmian klimatu, określone na podstawie historycznych wyników pomiarów wybranych parametrów meteorologicznych, obrazujących zjawiska klimatyczne na terenie miasta. Uwzględniono warunki termiczne i opadowe a także koncentracje zanieczyszczeń powietrza. Wyniki obserwacji prowadzonych w latach 1981-2015 jak również scenariusze opracowane na podstawie obliczeń modelowych dla lat 2030 i 2050 wskazują m.in. tendencję rosnącą średniej temperatury powietrza, rosnącą liczbę dni gorących i upalnych, wzrost rocznych sum opadów i zwiększenie dobowych sum opadów, co może świadczyć o częstszym występowaniu deszczy nawalnych. Te zjawiska mogą odbijać się niekorzystnie na jakości życia mieszkańców, między innymi poprzez wpływ na ich zdrowie, jak też na utrudnienia w funkcjonowaniu miasta.

 

Potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów, których wrażliwość w mieście oceniano, będącym efektem długotrwałych lub intensywnych opadów, mogą być lokalne podtopienia lub powódź od strony rzek położonych w granicach miasta a prowadzących wody także spoza miasta. Z drugiej strony dla sektora energetycznego niekorzystnym zjawiskiem jest susza, z powodu której dochodziło do ograniczania dostępności wody wykorzystywanej do celów chłodniczych w przedsiębiorstwie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Przeciwdziałać temu mają aktualnie prowadzone prace hydrotechniczne. Zwrócono także uwagę na zagrożenie występowaniem silnych porywów wiatru, nasilającymi się w ostatnich latach i powodującymi szkody w infrastrukturze miasta i terenach zielonych.

 

 

 

W czasie spotkania dyskutowano na temat potencjału adaptacyjnego miasta, który może zmniejszyć podatność poszczególnych sektorów na niekorzystne zmiany klimatyczne. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna uwzględniać, że przewidywane zmiany klimatu mogą nasilić problemy, których miasto doświadcza obecnie lub spowodować zagrożenia, które są znane z historii.
 

[opracowanie: Anna Degórska, IOŚ-PIB]

2017-07-14 17:47:52

Informacja dotycząca szkoleń w Będzinie, Żorach i Katowicach

  Uprzejmie informujemy, iż zaktualizowany został harmonogram szkoleń. Zamiast dotychczasowych planowanych szkoleń w Będzinie oraz Żorach ustalony został termin szkolenia (I blok) w Katowicach. Teminy spotkań w ramach blokó...
>
piątek, 14, lipiec 2017 17:47

 

Uprzejmie informujemy, iż zaktualizowany został harmonogram szkoleń. Zamiast dotychczasowych planowanych szkoleń w Będzinie oraz Żorach ustalony został termin szkolenia (I blok) w Katowicach. Teminy spotkań w ramach bloków II i III zostaną podane wkrótce.  Aktualny harmonogram jest dostępny w poniższej tabeli oraz do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 14.07.2017 r.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja z dn. 14.07.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA

23 - 24 marca

25 - 27 kwietnia

2

WARSZAWA

12 - 13 czerwca

19 - 20 czerwca

3 - 4 lipca

3

POZNAŃ

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

4

RZESZÓW

13 - 14 lipca

22 - 23 czerwca

6 - 7 lipca

5

LUBLIN

28 - 29 sierpnia

do ustalenia

5 - 6 września

6

ŁÓDŹ

19 - 20 września

13 - 14 lipca

29 - 30 sierpnia

7

WROCŁAW

28 - 29 czerwca

5 - 6 września

19 - 20 września

8

GDAŃSK

4 - 5 lipca

28 - 29 sierpnia

13 - 14 września

9

EŁK

25 - 26 lipca

19 - 20 - 21 września

10

KATOWICE

5 - 6 września

do ustalenia

między 19 czerwca a 22 września

11

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

do ustalenia

12

KOSZALIN

do ustalenia

 

 

 

2017-07-14 16:58:10

Nawiązanie współpracy z WFOŚiGW w Katowicach

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu CLIMCITIES, nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ...
>
piątek, 14, lipiec 2017 16:58

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu CLIMCITIES, nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

www.wfosigw.katowice.pl

 

Lista Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którymi podjęto współpracę w ramach projektu znajduje się na stronie http://www.climcities.ios.gov.pl/wspolpraca

 

2017-07-13 09:00:05

Informacja dotycząca szkolenia w Ełku

  Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Ełku. Termin szkolenia obejmującego blok I pozostaje bez zmian (25 - 26 lipca b.r.) , natomiast szkolenie obejmujące bloki II oraz III odbędzie się w dniach 19-20-21 w...
>
czwartek, 13, lipiec 2017 09:00

 

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Ełku. Termin szkolenia obejmującego blok I pozostaje bez zmian (25 - 26 lipca b.r.) , natomiast szkolenie obejmujące bloki II oraz III odbędzie się w dniach 19-20-21 września b.r. Aktualny harmonogram jest dostępny do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 13.07.2017 r.

2017-07-10 12:59:02

Informacja dotycząca szkolenia w Gdańsku

    Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Gdańsku (blok II oraz blok III). Aktualny harmonogram jest dostępny w poniższej tabeli oraz do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 10.07.20...
>
poniedziałek, 10, lipiec 2017 12:59

 

 

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy szkoleń w Gdańsku (blok II oraz blok III). Aktualny harmonogram jest dostępny w poniższej tabeli oraz do pobrania jako plik - harmonogram szkoleń wersja z dn. 10.07.2017 r.

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja z dn. 10.07.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA

23 - 24 marca

25 - 27 kwietnia

2

WARSZAWA

12 - 13 czerwca

19 - 20 czerwca

3 - 4 lipca

3

POZNAŃ

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

4

RZESZÓW

13 - 14 lipca

22 - 23 czerwca

6 - 7 lipca

5

LUBLIN

28 - 29 sierpnia

do ustalenia

5 - 6 września

6

ŁÓDŹ

19 - 20 września

13 - 14 lipca

29 - 30 sierpnia

7

WROCŁAW

28 - 29 czerwca

5 - 6 września

19 - 20 września

8

GDAŃSK

4 - 5 lipca

28 - 29 sierpnia

13 - 14 września

9

KOSZALIN

do ustalenia

 

do ustalenia

między 19 czerwca a 22 września

10

EŁK

25 - 26 lipca

11

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

do ustalenia

12

BĘDZIN

5 - 6 września

13

ŻORY

7 - 8 września

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl