AKTUALNOŚCI

2017-04-27 10:05:59

Zmiana terminu szkolenia w Warszawie

Ze względu na otrzymywane od miast z okolic Warszawy informacje o trudnościach związanych z udziałem w szkoleniu w Warszawie z powodu zbytniego zagęszczenia sesji szkoleniowych, postanowiliśmy przesunąć pierwszą sesję szkolenia na termin...
>
czwartek, 27, kwiecień 2017 10:05

Ze względu na otrzymywane od miast z okolic Warszawy informacje o trudnościach związanych z udziałem w szkoleniu w Warszawie z powodu zbytniego zagęszczenia sesji szkoleniowych, postanowiliśmy przesunąć pierwszą sesję szkolenia na termin późniejszy. Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami poszczególnych sesji w Warszawie, dostępnymi w aktualnej wersji harmonogramu szkoleń (plik do pobrania - wersja z dn. 27.04.2017 r.).

 

Aktualne terminy dla szkolenia w Warszawie:

17-18 maja

24-25 maja

12-13 czerwca.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja z dn. 27.04.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA
(szkolenie dla przedstawicieli miast, dla których opracowywana jest strategia)

23-24 marca

25-27 kwietnia

2

WARSZAWA

12-13 czerwca

17-18 maja

24-25 maja

3

POZNAŃ

21-22 września

23-24 maja

30-31 maja

4

RZESZÓW

13-14 lipca

24-25 maja

30-31 maja

5

LUBLIN

15-16 maja

7-8 czerwca

28-29 czerwca

6

ŁÓDŹ

19-20 września

28-29 czerwca

12-13 lipca

7

WROCŁAW

6-7 czerwca

5-6 września

19-20 września

8

KOSZALIN

6-7 lipca

między 15 maja a 22 września

9

EŁK

29-30 czerwca

10

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

11-12 lipca

11

GDAŃSK

4-5 lipca

12

BĘDZIN

5 - 6 września

13

ŻORY

7-8 września

 
2017-04-12 10:35:00

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

  Nastąpiła aktualizacja harmonogramu szkoleń stacjonarnych. Dotyczy ona szkoleń, które odbędą się w Rzeszowie oraz Ostrowcu Świętokrzyskim. Informujemy, iż szkolenia stacjonarne odbędą się w 12 miastach Polski: Gd...
>
środa, 12, kwiecień 2017 10:35

 

Nastąpiła aktualizacja harmonogramu szkoleń stacjonarnych. Dotyczy ona szkoleń, które odbędą się w Rzeszowie oraz Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, iż szkolenia stacjonarne odbędą się w 12 miastach Polski: Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu, Żorach, Będzinie, Rzeszowie, Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Łodzi, Warszawie i Ełku, zgodnie z podanym harmonogramem i programem (plik do pobrania - wersja 2 z dn. 12.04.2017 r.).  Brakujące terminy zostaną wkrótce  uzupełnione.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

(wersja 2 z dn. 12.04.2017 r.)

L.P.

MIASTO

BLOK I (moduły 1-4),
BLOK III (moduły 4-5)

BLOK II (moduły 1-4)

BLOK III (moduły 1-3, 6)

1

WARSZAWA
(szkolenie dla przedstawicieli miast, dla których opracowywana jest strategia)

23-24 marca

25-27 kwietnia

2

WARSZAWA

9-10 maja

17-18 maja

24-25 maja

3

POZNAŃ

21-22 września

23-24 maja

30-31 maja

4

RZESZÓW

13-14 lipca

24-25 maja

30-31 maja

5

LUBLIN

15-16 maja

7-8 czerwca

28-29 czerwca

6

ŁÓDŹ

19-20 września

28-29 czerwca

12-13 lipca

7

WROCŁAW

6-7 czerwca

5-6 września

19-20 września

8

KOSZALIN

6-7 lipca

między 15 maja a 22 września

9

EŁK

29-30 czerwca

10

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

11-12 lipca

11

GDAŃSK

4-5 lipca

12

BĘDZIN

5 - 6 września

13

ŻORY

7-8 września

 
 
2017-03-30 14:55:51

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia

Informujemy, iż został rozpoczęty nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu CLIMCITIES. Będą one obejmowały szkolenia stacjonarne (seminaria i warsztaty) oraz dostęp do materiałów szkoleniowych online (e-Learning).&nbs...
>
czwartek, 30, marzec 2017 14:55

Informujemy, iż został rozpoczęty nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu CLIMCITIES. Będą one obejmowały szkolenia stacjonarne (seminaria i warsztaty) oraz dostęp do materiałów szkoleniowych online (e-Learning).  Szkolenia stacjonarne będą przeprowadzone w 12 miastach Polski: Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu, Żorach, Będzinie, Rzeszowie, Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Łodzi, Warszawie i Ełku. W każdym mieście odbędą się trzy dwudniowe zjazdy obejmujące trzy bloki tematyczne. Wkrótce zostaną podane terminy szkoleń.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie SZKOLENIA-REKRUTACJA

2017-03-28 21:13:27

Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES

W dniu 22 marca 2017 roku w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie  odbyła się Konferencja otwierająca projekt CLIMCITIES.   Wzięło w niej udział około 100 uczestników, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa ...
>
wtorek, 28, marzec 2017 21:13

W dniu 22 marca 2017 roku w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie  odbyła się Konferencja otwierająca projekt CLIMCITIES.

 

Wzięło w niej udział około 100 uczestników, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele jednostek naukowych, wykonawców projektu oraz miast zaangażowanych w jego realizację.

Po otwarciu Konferencji i zaprezentowaniu partnerów projektu przez pana Krystiana Szczepańskiego, Dyrektora IOŚ-PIB, wystąpili: pan Paweł Sałek, Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, pan Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pani Ingrid Norstein, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce oraz pan Haakon Vennamo, przedstawiciel Vista Analyse, będącego współwykonawcą projektu.

 

Pan dr inż. Krystian Szczepański zaprezentował projekt CLIMCITIES (prezentacja), jego genezę, odbiorców oraz cele, do których należą przede wszystkim:

  • Rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski,
  • Zapewnienie podmiotom na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu,
  • Realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu,
  • Wymiana dobrych praktyk w zakresie adaptacji (w tym wyjazd studyjny).

 

Kolejny prelegent, pan prof. dr hab. Maciej Sadowski (IOŚ-PIB), przedstawił informacje na temat zmian klimatu w Polsce (prezentacja), w tym ilustracje trendów zmian wybranych wskaźników klimatycznych dla kilku miast w kraju oraz scenariusze klimatyczne dla Warszawy i Puław.

Prezentację dotyczącą Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 oraz adaptacji do zmian klimatu w miastach przedstawił pan Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska (prezentacja). Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Będzie on realizowany między innymi poprzez opracowywanie i wdrażanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

 

 

Pani dr Magdalena Głogowska (IOŚ-PIB/ KPK PB UE) omówiła Zadania władz lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu (prezentacja). Podkreśliła ona, że adaptacja do zmian klimatu jest działaniem głównie lokalnym i jej skuteczność zależy od lokalnych instytucji, w tym przede wszystkim administracji samorządowej. Szczególną rolę w realizacji działań adaptacyjnych odgrywają miasta.

W kolejnej prezentacji informacje na temat stanu przygotowania samorządów lokalnych do adaptacji do zmian klimatu przedstawiła pani dr Katarzyna Szmigiel-Rawska (Uniwersytet Warszawski).

 

Podczas drugiej sesji Konferencji zaprezentowano przykłady działań przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu. Wystąpienia na ten temat miały panie: dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) (prezentacja) oraz dr Iwona Wagner (Uniwersytet Łódzki/FPP Enviro) (prezentacja).

 

Problematykę zmian klimatu w Norwegii i związanych z nimi zagrożeń, a także przykłady dobrych praktyk w dziedzinie adaptacji w tym kraju przedstawił pan prof. Haakon Vennamo (Vista Analyse) (prezentacja).

 

2017-03-28 07:47:03

Podpisanie porozumień o współpracy z trzema miastami

22 marca Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany przez pana Dyrektora Krystiana Szczepańskiego podpisał trzy porozumienia o współpracy w projekcie ClimCities przy budowie strategii adaptacji do zmian kl...
>
wtorek, 28, marzec 2017 07:47

22 marca Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany przez pana Dyrektora Krystiana Szczepańskiego podpisał trzy porozumienia o współpracy w projekcie ClimCities przy budowie strategii adaptacji do zmian klimatu w miastach.

 

Porozumienia zostały podpisane z Tomaszowem Mazowieckim reprezentowanym przez pana Prezydenta Marcina Witko (link do informacji na stronie miasta: https://www.nasztomaszow.pl/polityka/tomaszow-w-projekcie-climcities), Bełchatowem reprezentowanym przez panią Prezydent Mariolę Czechowską (link do informacji na stronie miasta: http://www.belchatow.pl/flashbox/4138-belchatow-przyjrzy-sie-zmianom-klimatycznym) oraz z Ostrołęką reprezentowaną przez pana Prezydenta Janusza Kotowskiego.

 

Na mocy tych porozumień nawiązana została ścisła współpraca z miastami, w oparciu o którą zostanie przeprowadzona analiza zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz opracowana zostanie lista możliwych działań mających na celu redukcję lub zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu w tych miastach.

 

 

 

Na zdjęciach: pan Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB oraz pan Prezydent Marcin Witko,  pani Prezydent Mariola Czechowska i przedstawicielka Urzędu Miasta w Ostrołęce, pani Elżbieta Godlewska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

2017-03-08 11:12:00

"Wczujmy się w klimat!" 44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

„Wczujmy się w klimat!" pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców". W wydarzeniu, które odb...
>
środa, 08, marzec 2017 11:12

„Wczujmy się w klimat!" pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców". W wydarzeniu, które odbyło się 2 marca 2017 r., udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że punktem wyjścia dla wszelkich działań środowiskowych, gospodarczych czy społecznych powinna być zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.

„Miejskie plany adaptacji są lokalną odpowiedzią na globalne zmiany klimatu i elementem dbania o bezpieczeństwo ekologiczne Polski" – powiedział prof. Jan Szyszko otwierając konferencję.

„Funkcjonowanie miast wiąże się z łączeniem wielu funkcji, zarówno społecznych, gospodarczych jak i rekreacyjnych. Dlatego niezwykle ważne jest planowanie przestrzenne i odpowiednia urbanistyka, które pozwalają na połączenie funkcji użytkowych miasta z potrzebami mieszkańców takimi jak: dobrej jakości woda, czy powietrza" – dodał.

Paweł Sałek, wiceminister środowiska zwrócił uwagę, że Kluczową rolę w kontekście działań adaptacyjnych odgrywają samorządy lokalne, które zarządzają infrastrukturą, transportem oraz ochroną środowiska.

„Władze miast są najbliżej obywateli, stąd mają najwięcej możliwości wpływu na promowanie proekologicznych i pro klimatycznych postaw mieszkańców" – powiedział.

„Aby przystosować obszary miejskie do skutków zmian klimatu, a jednocześnie wpłynąć na większą integrację tych obszarów ze środowiskiem, dbając przy tym o jego ochronę, należy stosować narzędzia prawa miejscowego i dokumenty planistyczne np. miejskie plany zagospodarowania przestrzennego" – dodał.

Wiceminister Sałek zaznaczył także, że projekt Miejskie Plany Adaptacyjne, bazujący na podejściu naukowym i zaangażowaniu ekspertów, precyzyjnie identyfikuje zakresy podatności 44 polskich miast na zagrożenia związane za zmianami klimatu.

„Plan ma pomóc stworzyć władzom lokalnym mapę drogową, która będzie ekspercką podstawą do zwiększenia odporności tych miast" – powiedział.

W części pierwszej konferencji przedstawione zostały kwestie związane z łagodzeniem zmian klimatu w kontekście planowania przestrzennego w aglomeracjach oraz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie uzupełniające podstawowe dokumenty strategiczne i planistyczne miasta. Została również omówiona polityka Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Przedstawiciele organizacji samorządowych przedstawili wyzwania współczesnych miast w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu w miastach.

„Dołączamy do światowej czołówki państw, które odpowiedzialnie i kompleksowo zajmują się działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu. Efektem naszych wysiłków będzie opracowanie czterech pakietów działań: inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych, które zwiększą odporność polskich miast na zagrożenia związane ze zmianami klimatu" – zaznaczył Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

 

Część druga konferencji koncentrowała się na już wdrożonych działaniach adaptacyjnych. Stephen Hilton (z Wielkiej Brytanii) przedstawił najlepsze dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania strategii adaptacji do zmian klimatu na podstawie wdrożenia w Bristolu. Zaprezentowane zostały także wyniki ogólnoświatowego rankingu zrównoważonego rozwoju miast, w którym oceniono nie tylko rozwój gospodarczy i wpływ miast na środowisko, ale także komfort życia ich mieszkańców.
Uczestnikami konferencji byli reprezentanci 44 miast-partnerów projektu (prezydenci, burmistrzowie i kierownicy zespołów miejskich) oraz przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządu zawodowego, naukowcy i eksperci praktycy.
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl