AKTUALNOŚCI

2017-03-07 11:12:00

Zawarcie umowy na realizację projektu CLIMCITIES

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” &ndas...
>
wtorek, 07, marzec 2017 11:12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” – CLIMCITIES. Przedsięwzięcie będzie finansowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz z budżetu państwa.


Celem projektu CLIMCITIES jest zbudowanie umiejętności i zdolności pracowników administracji publicznej w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz włączenie w te działania społeczności lokalnych poprzez wspieranie procesów przystosowania do zmian klimatu w małych i średnich miastach (50- 99 tys. mieszkańców). Przedsięwzięcie ma również umożliwić wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z norweskim partnerem – Vista Analyse.
W ramach inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska, realizowane będą szkolenia dla trenerów oraz lokalnych menadżerów w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu w 16 województwach Polski. Przygotowanych i przetestowanych zostanie pięć metodologii opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu dla małych i średnich polskich miast, które następnie posłużą do opracowania lokalnych strategii adaptacyjnych do zmian klimatu dla pięciu miast.

Projekt CLIMCITIES jest zgodny ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, a jego realizacja przyczyni się do dostosowania do nowych warunków klimatycznych, które obecnie stanowią jedno z ważniejszych wyzwań dla lokalnych administracji samorządowych.
Umowę w tej sprawie podpisano w siedzibie NFOŚiGW 17 lutego 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, a Instytut Ochrony Środowiska Krystian Szczepański, Dyrektor. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 r. i potrwa do września 2017 r.
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl