AKTUALNOŚCI

2017-10-30 21:55:37

Finalne spotkanie dotyczące opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Siedlce"

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzędnicy z UM, przedstawicielka Rady Miejskiej oraz ze...
>
poniedziałek, 30, październik 2017 21:55

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzędnicy z UM, przedstawicielka Rady Miejskiej oraz zespół reprezentujący Wykonawców projektu.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawców podsumowali proces powstawania dokumentu, omówili  skutki zmian klimatu dla miasta i zagrożenia z nimi związane, a także przedstawili działania adaptacyjne wypracowane w porozumieniu z Miastem.

Obecna na spotkaniu przedstawicielka Rady Miejskiej wyraziła pozytywną opinię dotyczącą Strategii.

Następnie omówiono uwagi zgłoszone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej dotyczące metodyki wyznaczania powierzchni biologicznie czynnej, klinów napowietrzających a także działań adaptacyjnych z zakresu planowania przestrzennego.

 

  

 

  

2017-10-27 12:10:15

Spotkanie podsumowujące prace nad Strategią adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz o...
>
piątek, 27, październik 2017 12:10

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz oraz dokument, który powstał na ich podstawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym członkowie Zespołu Miejskiego, który brał udział w pracach nad Strategią, przedstawiciele Rady Miasta, w tym Przewodniczący Rady Pan Jerzy Grabowski, a także przedstawiciele innych grup interesariuszy: między innymi mieszkańcy oraz pracownicy lokalnych mediów.

Po przypomnieniu podstawowych informacji na temat projektu CLIMCITIES oraz metodyki opracowywania Strategii, przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali przykłady wykonanych analiz i ich efektów, główne zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które dotyczą Ostrołęki, a także zaproponowane w dokumencie działania.

Finalny dokument Strategii został przekazany przez Kierownika zaspołu autorskiego na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Informacje dotyczące spotkania oraz projektu CLIMCITIES sa również dostępne na stronach Urzędu Miasta Ostrołęki oraz lokalnych mediów:

 

http://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zakonczyl_sie_projekt_climcities

http://www.eostroleka.pl/projekt-climcities-dla-ostroleki-zdjecia,art63016.html

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1509018227/zapoznali-sie-ze-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-ostroleki-zdjecia

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-26 09:51:50

Szkolenie poświęcone adaptacji do zmian klimatu w WSKSiM w Toruniu

W dniu 25 października 2017 r. IOŚ-PIB, wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w ramach realizacji projektu "CLIMate change adaptation for small and medium size CITIES" (CLIMCITIES), zorganizowa...
>
czwartek, 26, październik 2017 09:51

W dniu 25 października 2017 r. IOŚ-PIB, wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w ramach realizacji projektu "CLIMate change adaptation for small and medium size CITIES" (CLIMCITIES), zorganizował szkolenie poświęcone adaptacji do zmian klimatu. W szkoleniu wzięło udział prawie 120 studentów. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej - Paweł Sałek.

 

 

 

 

 

      

 

  

 

  

 

 

 

 

2017-10-24 20:41:19

Współpraca i szkolenie w Toruniu

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, której celem będzie szerzenie wiedzy na temat adaptacji miast do zmian klimatu. &...
>
wtorek, 24, październik 2017 20:41

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, której celem będzie szerzenie wiedzy na temat adaptacji miast do zmian klimatu.