A   A+  A++

Przewidywane korzyści realizacji projektu, to:

 • merytoryczne przygotowanie urzędników do opracowania miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu,

 • umiejętność rozwiązania najważniejszych problemów miasta wynikających ze zmian klimatu,

 • zdolność do wykorzystania przez miasto potencjalnych pozytywnych skutków zmian klimatu,

 • sprawność w pozyskiwaniu środków finansowych na działania prowadzące do ograniczania negatywnych konsekwencji zmian klimatu ,

 • sprawność w komunikacji i współpracy z mieszkańcami nie tylko na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu,

 • sprawność we wdrażaniu działań adaptacyjnych w planowaniu strategicznym rozwoju miasta,

 • świadomość konieczności i ekonomicznej opłacalności inwestycji pro adaptacyjnych lokalnego przemysłu i biznesu,

 • merytoryczne wsparcie dla lokalnych mediów w zakresie konsekwencji zmian klimatu,

 • świadomość społeczna zagrożeń i korzyści płynących ze zmian klimatu,

 • świadomość społeczna procedur administracyjnych koniecznych do wdrożenia strategii adaptacyjnych,

 • umiejętne godzenie sprzecznych interesów stron i efektywne wykorzystanie potencjału miasta do adaptacji do zmian klimatu,

 

Menu
Projekt
Cel projektu
Odbiorcy
Wykonawcy
Współpraca

 


Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

tel.: 22 37 50 553
22 37 50 521
fax: 22 37 50 501
climcities@ios.gov.pl 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl