A   A+  A++

 

Informacja o projekcie

STRATEGII ADAPACJI DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA NOWY SĄCZ
na potrzeby ustalenia zakresu i szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

 

Miasto Nowy Sącz podpisało porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, stanowiące deklarację udziału Miasta w projekcie „Climate change adaptation in small and medium size Cities” dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, realizowanym przez Instytut na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W ramach tego projektu, opracowana zostanie Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Nowy Sącz.

 

Dokument do pobrania: Nowy Sącz - założenia do Strategii

 


 

Spotkanie w Nowym Sączu

 

W dniu 28 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu odbyło się kolejne spotkanie związane z realizacją Strategii adaptacji do zmian klimatu. Uczestniczyli w nim, między innymi, przedstawiciele wykonawcy strategii, urzędnicy z Urzędu Miasta, przedstawiciele spółek miejskich, oraz partnerzy społeczni.

Podczas spotkania przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących zjawisk klimatycznych, poprzez:

 

  • określenie specyficznych dla Nowego Sącza warunków termicznych, opadowych i wiatrowych,
  • przeanalizowanie tendencji występowania podstawowych elementów klimatu i ich następstw takich jak: fale upałów i fale chłodu, temperatury maksymalne i minimalne, temperatury srednioroczne i średniodobowe, sumy roczne, miesięczne i dobowe opadów, maksymalne miesięczne roczne i dobowe opady, wskaźniki opadowe- burze, podtopienia, maksymalna grubość pokrywy śnieżnej, najdłuższe okresy bezopadowe, wskaźniki wiatru, okresy niżówkowe, osuwiska,
  • Przedstawienie scenariuszy klimatycznych.

 

Po wspólnej dyskusji Uczestników spotkania ustalono wizję strategii, tj.:

„Nowy Sącz miastem bezpiecznym dla mieszkańców i przyjaznym inwestorom, zarządzanym w sposób zrównoważony, przygotowanym na wyzwania wynikające ze zmian klimatu”


A także cel głowny:

„Podniesienie potencjału adaptacyjnego Nowego Sącza do zmian klimatu dla efektywnego funkcjonowana gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców”