A   A+  A++

 

Informacja o projekcie

STRATEGII ADAPACJI DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA OSTROŁĘKI
na potrzeby ustalenia zakresu i szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

 

Miasto Ostrołęka podpisało porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, stanowiące deklarację udziału Miasta w projekcie „Climate change adaptation in small and medium size Cities” dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, realizowanym przez Instytut na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W ramach tego projektu, opracowana zostanie Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrołęki.

 

Dokument do pobrania: Ostrołęka - założenia do Strategii

 


Trzecie spotkanie w Ostrołęce