A   A+  A++

 

 

Informacja o projekcie

STRATEGII ADAPACJI DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
na potrzeby ustalenia zakresu i szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

 

Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisało porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, stanowiące deklarację udziału Miasta w projekcie „Climate change adaptation in small and medium size Cities” dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, realizowanym przez Instytut na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W ramach tego projektu, opracowana zostanie Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Tomaszów Mazowiecki.

 

Dokument do pobrania: Tomaszów Mazowiecki - założenia do Strategii

 


 

Drugie spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim

 

W dniu 27 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się kolejne spotkanie związane z realizacją Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestniczyli w nim, między innymi, przedstawiciele wykonawcy strategii, urzędnicy z Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Miasta, Komendy Powiatowej PSP, innych instytucji miejskich oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Podczas spotkania przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących zjawisk klimatycznych, poprzez:

  • określenie specyficznych dla Tomaszowa Mazowieckiego warunków termicznych, opadowych i wiatrowych,
  • przeanalizowanie tendencji występowania podstawowych elementów klimatu takich jak: fale upałów i fale chłodu, temperatury maksymalne i minimalne, temperatury srednioroczne i średniodobowe, sumy roczne, miesięczne i dobowe opadów, maksymalne miesięczne roczne i dobowe opady, wskaźniki opadowe- burze, podtopienia, maksymalna grubość pokrywy śnieżnej, najdłuższe okresy bezopadowe, wskaźniki wiatru, okresy niżówkowe,
  • przedstawienie scenariuszy klimatycznych.