A   A+  A++

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu CLIMCITIES, nawiązał współpracę z następującymi instytucjami:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

       www.wfosigw.lodz.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

  www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

        www.wfosigw.katowice.pl

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  www.wfosgw.poznan.pl

 

Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój

                         www.umig.busko.pl

 

 

 

 

 

Menu
Projekt
Cel projektu
Korzyści
Odbiorcy
Wykonawcy

 


Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

tel.: 22 37 50 553
22 37 50 521
fax: 22 37 50 501
climcities@ios.gov.pl 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl